Taler av Eirik Austeng

Kall | Bærekraftig liv

Kall i bibelen brukes mest om å bli ropt på eller tilkalt. Bibelen forteller mange ulike historier om der Gud kaller på mennesker, til å gjøre spesifikke oppdrag. I det nye testamentet brukes kall mest om å tro på Jesus og følge han. Pastor Eirik Austeng taler om generelle og spesifikke kall som en del av et bærekraftig liv.
Eirik Austeng

Hviledagen: Feiring | Bærekraftig liv 

Edens hage var i en tilstand av kontinuerlig hvile, sabbat, glede og shalom. Pastor Eirik Austeng underviser med utgangspunkt i Åpenbaringen 19:6-9. Å feire hviledagen er å tre inn i Guds opprinnelige skapervilje, der man også profetisk forventer den endelige hvilen og feiringen når Jesus kommer igjen. Det er helt sentralt at hviledagen inneholder elementer av feiring, lek og glede.

Samtale | Hviledagen som singel

denne podcasten kan du høre Sandra fortelle sin historie og reise med hviledagen. Vi snakker om forskjell på hvile og avslapping, hva som har vært mest krevende og hva som har vært best med å feire hviledagen.
Eirik Austeng

Hviledagen: Stans | Bærekraftig liv

Åndelige rytmer og bærekraftig liv legger til rette for sunn etterfølgelse av Jesus, der Den hellige ånd gradvis former oss til å ligne Jesus. Hviledagen er en sentral rytme for bærekraftig liv. Pastor Eirik Austeng taler om hviledagen som en stans – et brudd i ukesrytmen – og at dette er gitt som en god gave fra Gud helt fra skapelsen av.

Hele skaperverket lengter | Lengsel, del 3

Pastor Eirik Austeng underviser om vår egen lengsel er en del av skaperverkets lengsel, slik Paulus skriver om i Romerbrevet kapittel 8. Vi må lære oss å leve sunt i spennet mellom Guds rike her og nå, og Guds rike enda ikke. Dette er del 3 av 3 i taleserien vår om lengsel.

Å leve Guds rike | Guds rike, del 4

Som kirke er vi det nye tempelet, kalt til å være en kongelige prester for Gud. Pastor Eirik Austeng taler om at det å være kongelige prester kan forstås gjennom å 1. Være med Jesus, 2. Bli lik Jesus, 3. Gjøre det Jesus gjorde. Talen er siste del av en fire-søndagers serie om Guds rike.
Eirik Austeng

Korset & oppstandelsen | Guds rike, del 3

Tiden er inne. Gud rike er nær. Pastor Eirik Austeng underviser Guds rike og Bibelens lange linjer i møte med synd og gjenopprettelse. Fokuset for del 3 av 4 er korset og oppstandelsen; og konsekvensene det har for livene våre. Hvordan kan vi leve som at dette er sant?
Eirik Austeng

Syndefallet | Guds rike, del 2

Pastor Eirik Austeng underviser om Syndefallet i del 2 av 4 i taleserien om Guds rike. Teksten er 1 Mosebok 3, om når synden kom inn i verden og ødela forholdet mellom Gud og mennesket i hagen. Eirik snakker om hva synd er, og hvordan synd fungerer i livene våre i dag. Hvordan møter Guds rike denne virkeligheten?
Pastor Eirik Austeng underviser

Tiden er inne! | Guds rike, del 1

Pastor Eirik Austeng starter en fire søndagers miniserie om Guds rike. Jesus sin programerklæring i Markus 1,15 starter med «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær». Eirik trekker tråden fra skapelsen og menneskets oppdrag og relasjon i hagen med Gud, og frem til Bibelen avslutter med Guds by i Åpenbaringens siste kapitler.
Eirik Austeng

Tenk hvis det er sant! | 1 Påskedag

Kvinnene oppsøker graven fordi det er stedet for Jesus lå. Når graven er tom, er ikke lenger graven relevant, døden er ikke relevant; så hvorfor leter de etter den levende blant de døde. Pastor Eirik Austeng taler på 1. påskedag i Hamar Frikirke.