fbpx
Møtepunkter

Møtepunkter

FREAK

Freak er Hamar frikirkes ungdomsarbeid som samles hver fredag i kirkerommet kl 20.00. Der det er lek morro, lovsang og noen som deler noe fra bibelen og eget liv angående kristen tro og det å ha en relasjon med Jesus, etterpå er det café nede. Hver fredag ser absolutt ikke lik ut men det er den røde tråden. Vi samles ikke kun på fredager, av og til er det andre arrangementer og hyggekvelder, ja til og med turer utenlands som…

CRUX Konfirmasjon

Hjertelig velkommen til Hamar & Stange Frikirkes konfirmasjon – CRUX. Vi skal gjennom et år utforske, spørre, vri tankene og lete etter Gud. Vi tror Gud ønsker å bli kjent med deg som mennesket, fordi du er skapt, elsket og ønsket av Ham. Konfirmasjonsåret har som mål å hjelpe deg å utforske troen, livet i relasjon med Gud – hva dette har å si for deg. Å være konfirmant i CRUX er å være på en reise der vi sammen…

Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, søndager kl. 11.00. Her kommer alle generasjonene sammen for å tilbe Gud, høre forkynnelse og ha fellesskap. Vi har nattverd ca. annenhver søndag. Gudstjensten varer normalt til 12.30. I forlengelsen av gudstjenesten har vi kirkekaffe, med servering av gratis is og kaffe/te. Følg oss på facebook og instagram.

Støperiet

Støperiet er et fellesskap for studenter og unge voksne(men åpent for alle), annenhver søndag kl. 1800 i Hamar Frikirke! Bli kjent, kaffe & snacks, musikk, historier fra liv,  sosialt, kafe med gratis snacks etter støperiet. Du er veldig velkommen på alt vi gjør. Støperiet er et sted det er lett å ta med kirkefremmede, relasjoner skapes, troshistorier fortelles, Gud æres gjennom lovsang, Guds ord blir undervist tydelig, forståelig og blir personlig bearbeidet så hverdagen forandres. Hensikten er å støpe unge…

Torsdagskaffen

Hver torsdag i skoleåret har vi åpent fra kl. 12-14 i kirkestua med servering av vafler og kaffe til lavkost. Dette er et lavterskeltilbud for alle, du kan gjerne invitere med noen som ikke er vant til å gå i kirka. Ikke noe program utover hyggelig samtale rundt bordene. Spill og aviser tilgjengelig. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å være med og hjelpe til. Kontaktperson Bente Vesterås, 90886576.

B-Tween

B-tween, samling for nestenåringer Er du i alderen 10-12 år? Går du i 5, 6 eller 7 klasse? Da må du komme på BETWEEN? Annehver fredag på oddetallsuker arrangerer vi Between i Hamar frikirke fra 1730-1930. Her kan du møte andre i samme alder, spille biljard, fuzzball, bordtennis og Wii. Det er kiosk der du kan kjøpe snop og brus. Så avsluttes det hele med at en voksen sier noen ord. Her er alle velkommen om du tror på Gud…

Søndagsskolen

Hver søndag under gudstjenesten er det egne søndagsskolesamlinger for barn opp til 13 år. Vi leker sammen, gjør morsomme og rare ting, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli kjent med Gud. Historiene brukes også som grunnlag for å snakke om hva bibelske personer og hendelser lærer oss om hvordan vi kan leve et godt liv – både som medmennesker og troende.

Bønnemøter

Bønn er pulsen i menigheten, som viser vår avhengighet av Gud og Hans ledelse. Bønn er ikke en religiøs øvelse, men relasjon med vår Far i himmelen som hører selv før vi ber. Vi har flere faste bønnpunkter i menigheten. Tirsdager har vi BønneTimen kl. 18.30-19.30, der vi sammen takker, lovsynger og ber for aktuelle ting. Fredager har vi bønnelunsj kl. 12.00-13.00, der spiser matpakke sammen og ber spesielt for helgens møtepunkter. Det er også bønn i kirkekjelleren på søndager…

Veiledning

Å søke råd og hjelp i møte med livets utfordringer, åndelige og menneskelige, kan være avgjørende for oss i forhold til vår livskurs videre. Ingen er ment å være seg selv nok. Allikevel kan dette sitte langt inne for oss. Menigheten ønsker å gjøre denne terskelen så lav som mulig og bidra til en kultur der det er lett å kunne søke råd og hjelp. Vi har en organisert veiledningstjeneste med flere kompetente veiledere tilgjengelig for samtale. Disse har taushetsplikt.…

Café UNO

Vi er aktivt med i en felleskirkelig ungdomskafé i sentrum i Hamar. Cafè|UNO er en av Hamars bedre kaffebarer og serverer diverse drikker og småretter. Kaféen er kjent for sine ferske brownies og sin særegne toastmeny. Vær med å støtt opp om prosjektet enten det er med bønn, tid eller ressurser.Cafè|UNO er en møteplass for ungdom, preget av kristne verdier. Kafèen har en daglig leder; Linn Sigurdsen, og en del frivillige fra menighetene som sammen står for driften. Kafeen er…