Nytt initiativ til bønn i menigheten

Nytt initiativ til bønn i menigheten

Bønn og tilbedelse er noe vi alle har et forhold til. Vi er alle skrudd sammen forskjellig, det betyr at bønn også ser forskjellig ut. Noen liker å be høyt og har masse på hjertet. Andre kjenner behovet for stillhet og har kanskje mer lyst til å tenne et lys. 

Etter at vi la ned bønnemøtet på tirsdagene har jeg gått noen runder med meg selv:  «hvordan kan vi samles til bønn på en måte som treffer den enkeltes trosspråk?»

Nå klarer vi ikke å møte alle behov i møte med dette, det er ikke nødvendigvis riktig heller. Men min drøm er at Hamar frikirke er et sted der du kan be og tilbe Jesus på en måte som faller deg naturlig. 

Kveldsbønn

En liten gjeng møtes fast til kveldsbønn i kirkekjelleren annenhver mandag, der møtes de til tidebønn og nattverd. Dette er sikkert ikke for alle, men noen opplever dette som en måte å be på som bærer de fremfor Gud, ikke med egne bønner, men ved å be bibeltekster. Vi kommer til å flytte denne samlingen opp i kirkesalen, dette gjør det mer tilgjengelig for flere, samt at vi kan ta i bruk lysgloben, korset og kirkerommet.

Bønn & lovsang

Når det ikke er kveldsbønn, så ønsker vi å møtes de andre mandagene til bønn & lovsang. Men her vil det også se anderledes ut enn før. Vi ønsker å gi tid til stillhet. Stillhet er godt for både den kontemplative og den karismatiske. Stillhet gir ro, men stillhet gir også en mulighet til å høre Guds stemme. Så vi tror det blir en fin måte å starte på. Den første halvtimen vil innebære stillhet, så vil man kunne tenne lys i lysgloben, knele ved korset eller bare bevege seg fritt i rommet der vi vender oss mot Guds ansikt. 

Vi har lyst til å ta i bruk en bønnekrukke både her og på kveldsbønnen. Så her blir det også muligheter for å skrive bønner ned på lapper, dette vil vi be for under gudstjenestene våre. Den siste halvtimen vil det blir lovsang og tilbedelse, der noen leder oss i dette. 

Min bønn er at dette skal bli kvelder som vil legge til rette for bønn i forskjellig drakt. Gjennom tidebønn, stillhet, aktivering gjennom forskjellige bønnestasjoner, proklamering av bønn gjennom ord eller via bønnekrukka. Eller ren lovsang og tilbedelse gjennom sang. 

Jeg vil invitere deg til å komme akkurat som du er, det handler ikke om å passe inn i en form. Men la oss komme fremfor Gud sammen, søke Han på den måten som faller oss naturlig. Så har jeg store forventninger om at Gud gjør store ting i oss og blant oss.

Jeg gleder meg til fortsettelsen av vår reise rundt bønn som menighet. Jeg ønsker å invitere dere til å ta del i dette på mandager fremover. 

Tidspunkter for bønnesamlinger

  • Tidebønn & nattverd er på oddetallsuker fra 18:30-19:00
  • Bønn & lovsang blir på partallsuker fra 19:00-20:00
  • Første samling blir mandag 2.påskedag, 31 mars kl 19.00-20.00

Vel møtt!

Med store forventninger til veien videre.
Pastor, Anders Myklebust