Bli med

Bli med

Vi ønsker at fellesskap og tjeneste går hånd i hånd. Kirka drives av mange frivillige, i tillegg til de ansatte. Det er meningsfullt å få bruke sine evner og bety noe for andre. På denne siden ser du en del av det du kan engasjere deg i.

Medlem

I Frikirken har vi to former for medlemskap: Medlemskap med stemmerett, for de over 15 år som er døpt og bekjenner en kristen tro, og der det ikke er noe i lære og liv som strider med den evangelisk lutherske bekjennelse. Det er et viktig prinsipp i Frikirken at troens bekjennere har styringsrett i kirken. Medlemskap. For barn og voksne som er døpt og ønsker å tilhøre menigheten. Ved ønske om medlemskap, ta kontakt med pastor for medlemssamtale. Eldsterådet i Hamar…
God stemning på husgruppe

Husgrupper

Husgrupper er en vesentlig del av menighetslivet, der vi kan komme nærmere inn på hverandre enn vi gjør på en gudstjeneste. Der kan vi samtale om troen og om livet og også ta opp de spørsmål vi går og bærer på. Opplegget i gruppene varierer noe, tilpasset den enkelte gruppe. Ofte inneholder en gruppekveld et bordfellesskap, felles lovsang, samtale om en bibeltekst, preken eller en bok og felles bønn. Gruppene møtes oftest hver annen uke. Vi har grupper for ulike aldersgrupper:…
Lovsang i kirka

Lovsang

Våre gudstjenester og samlinger inneholder mye sang og musikk. Lovsangen er en viktig del av vår felles tilbedelse som menighet. Vi ønsker å forene vår tro og tillit til en allmektig Gud og verdsetter sang og stunder i lovsang høyt. Vi er takknemlige til livet, for frelsen og for at vi er Hans barn. Dette ønsker vi skal komme til uttrykk i vår tilbedelse. I gudstjenesten jobber vi alle med å inkludere sannhetene om Gud og beskrivelsene av Hans vesen gjennom…

TeknikerCrew

Vi i teknikergruppa har ansvar for å levere lyd og bilde slik at alle i menigheten skal høre og få med seg det som skjer. Vi tenker stadig på nye muligheter og ser etter forbedringer. Teknikergruppa prøver også å engasjere personer med interesse for lyd, lys og bilde, slik at de får bidra i gudstjenester og andre arrangementer. For å få et innblikk i hva vi driver med i teknikken i Hamar Frikirke, sjekk denne reklamevideoen for et lyskurs i…

Media

Det er stort potensiale til å gjøre mer ut av media, bli mer relevante/aktuelle og spre bra budskap ut i verden på nettet. Men vi har begrensede ressurser. Det kunne vært bra med flere på foto, video, redigering, grafisk design, nettside, sosiale medier, musikkproduksjon o.l. Eller bare kreative folk som kan bidra med gode ideer til media-prosjekter. Hvis det er noe du synes kunne være interessant å prøve, kontakt John Christian Fjellestad. 

Fotball

Det er viktig å holde seg i fysisk form, og fotball er gøy. Vi har et bedriftsfotballag sammen med Filadelfiamenigheten, kalt Fil Fri. En god blanding av unge og eldre karer har det gøy sammen, med stort engasjement i kampene. Vi møter lag fra andre bedrifter i området og prøver å være gode ambasadører for menighetene. På vinterhalvåret møtes vi hver mandag kveld for innefotball på Hedmarkstoppen 20:00. Åpent for alle. Kontaktperson er pastor Jon-Arne Frøyland, 93043604 eller jonarne@hamarfrikirke.no.

Vertskap

Kirka baseres på og drives av frivillig arbeid. Dette er også en kjerneverdi i det å være en del av kirka. Vi tror at det er sunt for de som regner seg som en del av kirka å være med å bidra til fellesskapet. Dessuten ønsker vi at de som går fast i kirka vår, skal kjenne seg som en del av vertskapet for menigheten. Det er vårt hjem. Vertskapstjenesten består av å komme tidlig til gudstjenesten; gjøre klar salen…