Bli med

Bli med

Vi ønsker at fellesskap og tjeneste går hånd i hånd. Kirka drives av mange frivillige, i tillegg til de ansatte. Det er meningsfullt å få bruke sine evner og bety noe for andre. På denne siden ser du en del av det du kan engasjere deg i.

Mentoring

Mentoring

I Hamar Frikirke tror vi på disippelgjøring! Og hos oss har vi blant annet to måter dette gjøres konkret: I husgrupper og gjennom mentoring. I Bibelen finner vi mange eksempler på mentoring, Jesus er vårt forbilde på dette. Han plukket ut sine disipler som han investerte i over en periode, gjennom liv og tjeneste. «Vær et forbilde for de troende i ord og gjerning, i kjærlighet, tro og renhet»  Paulus i 1.Timoteus 4.12 Mange tenker at de ikke er gode…

Medlem

I Frikirken har vi to former for medlemskap: Medlemskap med stemmerett, for de over 15 år som er døpt og bekjenner en kristen tro, og der det ikke er noe i lære og liv som strider med den evangelisk lutherske bekjennelse. Det er et viktig prinsipp i Frikirken at troens bekjennere har styringsrett i kirken. Medlemskap. For barn og voksne som er døpt og ønsker å tilhøre menigheten. Ved ønske om medlemskap, ta kontakt med pastor for medlemssamtal, direkte eller via…
Illustrasjon samtale kirkehagen

Husgrupper

Vi tror ikke at en verken kan eller bør være kristen alene. Hos oss har vi mange åpne samlinger gjennom uka, men vi anbefaler sterkt å ha et mindre fast fellesskap hvor en kommer tett på livet til hverandre. Vi som tror på Jesus beskrives som søsken i Bibelen, og vi trenger fellesskap. Denne nære opplevelsen av å kjenne hverandre, be for hverandre, lese Bibelen sammen, stille spørsmål, dele tro sammen og ære Gud sammen. Det er det husgruppene våre…
Lovsang i kirka

Lovsang

Våre gudstjenester og samlinger inneholder mye sang og musikk. Lovsangen er en viktig del av vår felles tilbedelse som menighet. Vi ønsker å forene vår tro og tillit til en allmektig Gud og verdsetter sang og stunder i lovsang høyt. Vi er takknemlige til livet, for frelsen og for at vi er Hans barn. Dette ønsker vi skal komme til uttrykk i vår tilbedelse. I gudstjenesten jobber vi alle med å inkludere sannhetene om Gud og beskrivelsene av Hans vesen gjennom…

TeknikerCrew

Vi i teknikergruppa har ansvar for å levere lyd og bilde slik at alle i menigheten skal høre og få med seg det som skjer. Vi tenker stadig på nye muligheter og ser etter forbedringer. Teknikergruppa prøver også å engasjere personer med interesse for lyd, lys og bilde, slik at de får bidra i gudstjenester og andre arrangementer. For å få et innblikk i hva vi driver med i teknikken i Hamar Frikirke, sjekk denne reklamevideoen for et lyskurs i…

Media

Det er stort potensiale til å gjøre mer ut av media, bli mer relevante/aktuelle og spre bra budskap ut i verden på nettet. Men vi har begrensede ressurser. Det kunne vært bra med flere på foto, video, redigering, grafisk design, nettside, sosiale medier, musikkproduksjon o.l. Eller bare kreative folk som kan bidra med gode ideer til media-prosjekter. Hvis det er noe du synes kunne være interessant å prøve, kontakt John Christian Fjellestad. 

Vertskap

En av de enkleste måtene å involvere seg i og bli kjent med oss her i kirka, er å bli med på vertskapslaget. Da blir du med i et vertskapslag som holder i det praktiske rundt gudstjenesten vår ca annenhver måned. Kirka baseres på og drives av frivillig arbeid. Dette er også en kjerneverdi i det å være en del av kirka. Vi tror at det er sunt for de som regner seg som en del av kirka å være…