Pinse | Den hellige ånd som Guds livgivende og skapende nærvær

Pinse | Den hellige ånd som Guds livgivende og skapende nærvær

Pastor Eirik Austeng taler om at Ånden som Guds livgivende og skapende nærvær, med utgangspunkt i søndagens tekst i Johannes 14, 15-21. Den hellige ånd er tredje person i treenigheten. Han er en vi kan kjenne, som er ett med Faderen og Sønnen.