Den røde kirka midt i Hamar

Vi tror på Jesus, bryr oss om mennesker, liker Hamar og ønsker folk i alle aldre velkommen.

Siste taler

Hvorfor er gjestfrihet relevant for kirken?

Gjestfrihet er en bibelsk verdi. Gjestfrihet må være utadrettet mot naboer og fremmede, men også innadvendt mot menigheten. Spørsmål: – Når var siste gang du/din familie inviterte noen hjem, som ikke er i din vanlige omgangskrets? – Hvilke prioriteringer må du/dere gjøre for å ha tid til gjestfrihet? Ønsker dere å gjøre disse prioriteringene? – Hvem er den ene du/dere vil invitere hjem, for å lytte til deres historie?

Støperiet: Hvorfor drikke av det levende vann?

Som troende har vi fått en kilde til levende vann ved Den Hellige Ånd. Denne kilden kan vi koble på og drikke av ved å be, lese bibel, ta del i fellesskapet og nattverden. Nådegavene er også en kobling til denne kilden. Spørsmål: 1) Hva tenker du om den samaritanske kvinnens respons når Jesus avslører synd? Kunne du vært like frimodig og åpen som henne? Hvorfor, hvorfor ikke? 2) Hva er livsviktig i ditt trosliv? 3) Hva slags nådegave tror…

Stedsdetaljer

Hornsgate 12, Hamar