Den røde kirka midt i Hamar

Vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjonene og bygger nye fellesskap.

Siste taler

Preken Ordinasjonsgudstjeneste

På hvilken måte er Gud relevant? Eirik delte fra sitt liv og sin historie i sin ordinasjonspreken. Gjennom refleksjoner rundt sitt liv peker han på Guds relevans i dag. 

Stedsdetaljer

Hornsgate 12, Hamar