Diakonråd

Jon Åge Myklebust

Jeg er født i Ørsta på Sunnmøre den 30.8.45. Jeg vokste opp med kirke, bedehus og Frikirken med base i Ørsta Indremisjon. Sang og musikk ble en stor del av mitt liv. 1 års bibelskole i Bergen (C. Sundtsgt.) 1963/64 Utdannet ved Diakonhjemmet i Oslo 1964-69 Tjenestegjort som Klokkerdiakon i Fr.stad Domkirke (1971-75) Som soknediakon (unge.arbeid) på Brandbu (1975-77) Bestyrer Borge Sykehjem, Fredrikstad (1977-1999) UIO Grimerud som regnskapsansvarlig (1999-2013) Synger i Brødrerøster,- mannskor med base i Brukshuset(NLM Hamarkirken) I Hamar…

Torgeir Haakenstad

Jeg er født i Hamar 1995. Jeg jobber som byggmester/tradisjonshåndtverker. Jeg liker å smi mens jernet er varmt. Jeg er praktisk ansvarlig for kirkens gamle bygninger.

Jon-Terje Myklebust

Jeg er født i 1973, gift med Siri og har 4 barn. Vi har vært en del av fellesskapet i kirka siden år 2000, og bidrar i det praktiske og det musikalske. Jeg jobber til daglig med ortopediske hjelpemidler som ortopediingeniør.
Sarah Tøsse

Sarah Tøsse

Jeg jobber i barnehage og som sykepleier. Jeg ble født 1982 i Fredrikstad og kom til Hamar-område på grunn av Ungdom i Oppdrag. Jeg er gift med Audun og vi har Jonathan & Nathaniel sammen. Jeg elsker alt som har med baking å gjøre.