Gi til oss

Gi til oss

Gi til oss

Vi har to formål du kan gi til hos oss: Fast givertjenesten til daglig drift og søndagens kollekt til et formål utenfor oss selv. Vi er veldig takknemlig for generøsiteten og villigheten til å gi i og til vår menighet.

 • Fast givertjeneste: Du kan gi til oss direkte på vår konto: 1800.23.16192 (Den Evangeliske Lutherske Frikirke Hamar Menighet). Merk overføringen med «Gave til menigheten». Pengene går til menighetens daglige drift.
 • Søndagens kollekt: Vi ønsker å være en raus menighet som gir videre av våre midler. Vi gir derfor kollektene våre til prosjekter i inn og utland. Alt av penger som samles inn på våre gudstjenester gis videre til prosjekter utenfor vår daglige drift av menigheten. Søndagens formål annonseres på gudstjenesten, og gaver kan gis via bankterminal eller Vipps.

Skattefradrag

 • Alle gaver som gis via bank registerers til skattefrie gaver, så lenge vi har ditt navn, personnummer, og adresse, og du gir minimum 500,- kr totalt gjennom kalenderåret.
 • For søndagens kollekter registrerer vi alle gaver gitt via Vipps fra 500,- kr og oppover, så lenge vi har ditt navn, personnummer, og adresse.

Send navn, personnummer og adresse til kontor@hamarfrikirke.no eller bruk skjemaet nedenfor. Merk: all informasjon blir lagret trygt i vårt medlemssystem, og kan når som helst slettes på forespørsel fra deg. Vi trenger din e-post for å sende ut årsmelding på dine gaver.

  Vil du motta oppdateringer fra oss?

  Vår økonomiske modell

  Vi ønsker at flest mulig av menighetens aktive er med å gi til oss gjennom fast givertjeneste. Fast givertjeneste utgjør ca. 2/3 av menighetens økonomi (ca 1 900 000 kr/år) . Vi mottar ikke statstilskudd direkte til lokalmenigheten, men kun noe kommunal støtte (ca 140 000 kr/år), bidrag fra kirkesamfunnet (ca 350 000,- kr/år, samtidig som vi bidrar med rundt 340 000 kr/år tilbake til kirkesamfunnet og vårt felles misjonsarbeid) samt momskompensasjon (ca 210 000 kr/år). Derfor er det viktig at medlemmer og aktive i menigheten er med og bærer ansvaret for menighetens drift. Faste månedlige overføringer hjelper oss beholde en forutsigbar økonomi.

  Hva Bibelen sier om gaver

  Vår holdning til givertjeneste har vi fra Bibelens undervisning om penger. Slik uttrykkes dette i 2. Korinterbrev kapittel 9. vers 6-8:

  “Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår rikelig, skal høste rik velsignelse. Enhver skal gi som han har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har det dere trenger, ja, har overflod til all god gjerning.”

  Økonomisk givertjeneste er en viktig del av vår livsstil, ut fra et takknemlig hjerte og vår overflod. Å gi 10% av inntektene til Guds rike er en god ordning mange bruker som prinsipp for sin givertjeneste.