Vår historie

Vår historie

Vår historie (kortversjon)

Hamar Frikirke er over 100 år. Et godt stykke over også. Generasjoner har kommet og godt. Mennesker har definert, satt sin farge på huset både med personligheter og malekoster – og sammen vært med å lage den arven som kirka har den dag i dag.

Vedlikehold på 60-tallet.

Menigheten hadde sin opprinnelse i 1890-årene. En god del mennesker i byen og omegn ble kristne og valgte å gå sammen om å starte en evangelisk luthersk Frikirke. Kirkebygget i Skolegata sto ferdig 4.november 1894 etter et halvt års iherdig byggeperiode på dugnad. Det var ca. 100 voksne medlemmer det første året. De startet blant annet en søndagsskole som etter hvert omfattet flere hundre barn.

Etter siste verdenskrig gikk menigheten inn i en nedgangstid og det var vanskeligere å få folk engasjert i kirka, men fikk en ny oppblomstring på 80-tallet med ny pastor og flere unge familier som ble med. På 90-tallet vedtok menigheten å satse på menighetsplanting. I 2004 ble vår første planting, Stange Frikirke, etablert. En gruppe av de som tilhørte Hamar Frikirke fra Stange-området er nå med her. Vi ble mindre for å bli større. Fra slutten av 90-tallet ble det satset mye på ungdomsarbeidet og vi fikk et voksende ungdomsmiljø som har hatt stor betydning for utviklingen i menigheten.

I 2009 tok vi i bruk tjenesteboligen ved siden av kirken til teambolig for unge mennesker som er aktive i menigheten og  jobber med ungdomsarbeidet. I senere tid har også satsingen på studenter og unge voksne preget menigheten. Nybygget, Kirkestua, stod ferdig sommeren 2016, og betyr mye for aktiviteten i menigheten. Her har vi kontorene våre og et møterom som rommer ulike møtepunkter gjennom uka. Nå har menigheten ca. 330 medlemmer og et gudstjenestebesøk på gjennomsnittelig 140. Vi er en menighet for alle generasjoner.