Fortsette å tenne sitt eget bål

Fortsette å tenne sitt eget bål

Søndag den 7. april var vi samlet ca 110 personer, i Hamar Frikirke, for å tenke sammen om hva vi ønsker at barna skal ha med seg når de flytter hjemmefra. Her har jeg tatt meg friheten til å sammenfatte noe av det jeg leser fra plakatene som gruppene skrev. Det skal nevnes at jeg ikke hørte alle samtalene, så dette blir et lite “omriss”.

Oppsummert beskriver gruppene en vandring med gode trygge forbilder, som er med og legger til rette for at barna kan få en sann identitet i Gud og som lærer dem i praksis hva nåde er. Vandringen starter i hjemmet og i familien, den er med i tilbudet kirka har, med input av leirer, misjonstur mm. I denne reisen er det noen viktige holdepunkter som venner, ansvar, bønn og bibel og dype røtter.

Det beskrives at ungdomsgenerasjonen nå (Gen z) er preget av usikkerhet, angst og de står i et spenn mellom å ville erobre verden, samtidig som mange sliter.
Det er viktig med andre signifikante voksne, som også har sin identitet i Kristus.
Det kommer fram en tro på relasjoner og at de må bygges tidlig, slik at ungdommen som flytter ut blir en påvirker og ikke en som lar seg påvirke.

Takk til alle som var med og bidro denne dagen, med tanker, samtale, bakst og det hele. Vi gleder oss til fortsettelsen av prosessen i høst!

Et av illustrasjonene som ble laget av en gruppe i prosessen denne søndagen.