Utleie

Utleie

Kirkebygget og Kirkestua er tilgjengelig for utleie til arrangementer, aktiviteter, møter og konferanser som ikke strider mot Hamar Frikirkes verdier eller profil (eks. ingen alkoholservering). På denne siden finner du alt som har med utleie å gjøre, men følgende hurtiglenker:

Priser for utleie

Vi gjør lokalene våre tilgjengelig for utleie når de står ledige. Oversikt over tilgjengelighet finner du nedenfor. Prisene er per dag uavhengig av lengde (tidligst fra 7:30, senest til 23:00). Leietaker vasker etter seg selv eller betaler for vask.

 Medlem*Ikke-medlem
KIRKESTUA i kontorbygg, ink. toaletter & kjøkken.1250,- kr2500,- kr
KIRKEKJELLEREN ink. toaletter & kjøkken.1000,- kr2000,- kr
KIRKESALEN i kirkebygget, ink. toaletter & kjøkken.2000,- kr4000,- kr
VASKETJENESTER per utleieenhet (selvvask tilgjengelig).500,- kr500,- kr
LEIE AV TEKNIKER per tekniker (lyd, lys eller skjerm), inntil 3 timer.1000,- kr1000,- kr

*Medlemspriser gjelder om ansvarlig leietaker (som også faktureres) er medlem av Hamar Frikirke.

Retningslinjer for utleie

 • Covid-19: Leietaker står ansvarlig for at gjeldende smittevernsregler etterfølges.
 • Arrangementet skal ikke stride mot Hamar Frikirkes verdier eller profil (eks. ingen alkoholservering). Er du usikker, kontakt utleieansvarlig eller meddel det i kontaktskjemaet.
 • Leietakerne er ansvarlig for å erstatte eventuelle skader på bygg, inventar og utstyr utover normal slitasje.
 • Dersom leietaker har avtalt å vaske selv, men vask ikke er utført tilfredstillende, faktureres priser for leie av lokaler inkludert vask (vaskeinstrukser sendes etter utleien er avtalt).
 • Leietaker leser og setter seg inn i eventuelt brannvernsdokument som blir tilsendt ved utleie, og står ansvarlig for brannsikkerhet under utleie.
 • Leietakere av Kirkestua har ikke adgang til Hamar Frikirkes kontorrom eller bønn/samtalerom.
 • Det er ikke lov å overnatte i kirkelokalene.
 • Hamar Frikirke bruker kontaktinformasjonen i kontaktskjemaet til å fakturerer i etterkant av leie.

Våre lokaler

Kirkestua

Kirkestua er det grå bygget til høyre for kirkebygget, sett fra Horns gate.

 • Møtesalen tilgjengelig for utleie, med tilhørende entré, HC-toalett, toalett og kjøkken.
 • Kapasitet: ca 50 stk rundt bord, 80 stk i rekker. TV, projektor og et enkelt lydanlegg er tilgjengelig på forespørsel.
 • I ukedagene fra 8-16 er kontorene ofte i bruk av kirkens ansatte. Lokalene kan fortsatt leies, men en må være klar over at entré. kjøkken og toaletter deles med staben.

Kirkesalen

Hovedsalen i kirka. Inngang fra Horns gate. Stoler er løse og kan organiseres etter ønske.

 • Kapasitet: 240 stk i rekker, 100 stk rundt bord i salen nede.
 • Kjøkken, garderobe og toaletter i kjeller er tilgjengelige.
 • Projektor, lys- og lydanlegg kan lånes etter avtale.
 • Tekniker kan leies på forespørsel.

Kirkekjelleren

Kjelleren i kirkebygget. Inngang via bakdør mellom kirka og kirkestua. Kjelleren er godt tilrettelagt for små barn, har leker tilgjengelig og brukes til åpen barnehage to dager i uka.

 • Utleie med tilhørende entré, HC-toalett, toalett og kjøkken med luke inn mot salen.
 • Kapasitet: ca 40 stk rundt bord.
 • TV med et enkelt lydanlegg er tilgjengelig i den innerste lille salen.

Tilgjengelighet

I kalenderen under ser du når de forskjellige lokalene er planlagt brukt. Kalenderen gjelder for alle lokalene, og navnet på det aktuelle lokalet som er i bruk står i tittelen på hver booking. Ledighet i kalenderen garanterer ikke at lokalene er tilgjengelige for utleie, men det er sannsynlig. Om arrangementet ditt er i regi av Hamar Frikirke, bruk bookingkalenderen vår heller enn utleie.

Utleieansvarlig

Else Samnøen
Telefon: 938 12 134‬
E-post: utleie@hamarfrikirke.no

Kontaktskjema

Alle felt merket med * må utfylles.

  Lokaler som ønskes leid*
  KirkestuaKirkekjellerenKirkesalen

  Vaske dere selv eller betaler dere? (500,- kr per utleid enhet)*
  Vi vasker etter ossVi betaler for vasking

  Er du, som faktureres for leien, medlem av Hamar Frikirke?*
  Jeg er ikke medlemJeg er medlem

  Jeg tillater at Hamar Frikirke lagrer informasjonen i dette skjemaet opp til ett år etter dato for utleie.*