Utleie

Utleie

Salen i Kirkestua vår er tilgjengelig for utleie til arrangementer, aktiviteter, møter og konferanser. Salen egner seg godt som møterom, festlokale og samlingsrom. Merk: arrangementet må ikke stride mot Hamar Frikirkes verdier eller profil (eksempelvis ingen alkoholservering).

Priser for utleie

Vi gjør lokalene våre tilgjengelig for utleie når de står ledige. Oversikt over tilgjengelighet finner du nedenfor. Prisene er per dag uavhengig av lengde (tidligst fra kl. 11:00, senest til 23:00). Leietaker vasker etter seg selv eller betaler for vask.

  Medlem*Ikke-medlem
KIRKESTUA i kontorbygg, ink. toaletter & kjøkken.2000,- kr3000,- kr
VASKETJENESTER per utleieenhet (selvvask tilgjengelig).500,- kr500,- kr

*Medlemspriser gjelder om ansvarlig leietaker (som også faktureres) er medlem av Hamar Frikirke.

Retningslinjer for utleie

 • Arrangementet skal ikke stride mot Hamar Frikirkes verdier eller profil (eks. ingen alkoholservering). Er du usikker, kontakt utleieansvarlig eller meddel det i kontaktskjemaet.
 • Depositum på 1000,- kr faktureres i forkant av utleien. Om utleien avlyses fra leietaker over en uke før leietidspunkt, refunderes depositum i sin helhet. Om utleien avlyses under en uke før leietidspunkt, refunderes IKKE depositum.
 • Leietakerne er ansvarlig for å erstatte eventuelle skader på bygg, inventar og utstyr utover normal slitasje.
 • Dersom avtalt selvvask ikke er utført tilfredstillende, fakturerer vi et vaskegebyr på 500,- kr i tillegg til leien.
 • Dersom leietaker betaler for vask, må en fortsatt rydde etter seg.
 • Leietaker leser og setter seg inn i eventuelt brannvernsdokument som blir tilsendt ved utleie, og står ansvarlig for brannsikkerhet under utleie.
 • Leietakere av Kirkestua har ikke adgang til Hamar Frikirkes kontorrom eller bønn/samtalerom.
 • Det er ikke lov å overnatte i kirkelokalene.
 • Hamar Frikirke bruker kontaktinformasjonen i kontaktskjemaet til å fakturere i etterkant av leie.

Våre lokaler

Kirkestua er det grå bygget til høyre for kirkebygget, sett fra Horns gate.

 • Møtesalen tilgjengelig for utleie, med tilhørende entré, HC-toalett, toalett og kjøkken.
 • Kapasitet: maks ca 50 stk rundt bord, eller ca 80 stk i rekker. TV, projektor og et enkelt lydanlegg er tilgjengelig på forespørsel.
 • I ukedagene fra 8-16 er kontorene ofte i bruk av kirkens ansatte. Lokalene kan fortsatt leies, men en må være klar over at entré. kjøkken og toaletter deles med staben.

Tilgjengelighet

I kalenderen under ser du når de forskjellige lokalene er planlagt brukt. Kalenderen gjelder for alle lokalene, og navnet på det aktuelle lokalet som er i bruk står i tittelen på hver booking. Ledighet i kalenderen garanterer ikke at lokalene er tilgjengelige for utleie, men det er sannsynlig. Om arrangementet ditt er i regi av Hamar Frikirke, bruk bookingkalenderen vår heller enn utleie.

Utleieansvarlig

Kamilla Iversen
Telefon: 94 86 80 77
E-post: utleie@hamarfrikirke.no

Kontaktskjema

Alle felt merket med * må utfylles.