Søndagsskolen

Søndagsskolen

Her finner du noen setninger fra søndagens søndagsskole, til utgangspunkt for samtale rundt bordet hjemme. Mangler du årets bok til barnet ditt? Kontakt Bente Bjørseth.

Etter søndag 21.april

1-3 år | Spirene
Tema: Skapelsen.

Vi ser videoer med illustrerte sanger om dette temaet. Sangene og videoene er hentet fra materiellet «Gud har gjort det – tenk på det» av Toril Karstad.

Gud har skapt oss, naturen og dyrene helt fantastisk!

Husker du hva du så på filmene nå på søndagsskolen på søndag?

Oppsummer: Bibelen er Guds ord, og det som står der er sant! Gud har skapt meg, og alle dere.

4-5 år | Cubbies

Tema: David og Goliat

Huskevers: Josva 1,9

Spørsmål for samtale

Oppsummering: Gud holder det han lover, men noen ganger kan det ta litt tid, så vi må vente.

  • Hvordan kunne David være så modig når han skulle møte Goliat?
  • Kan du huske en gang du var redd?
  • Når vi er redde kan vi tenke på at Gud er sammen med oss, og vi kan be om at Gud gir oss kraft og styrke.

1-4 klasse | Sparks

Tema: Vise menn tilber kongen

Tekst: Matteus 2, 1-23

Se igjennom Sparksboka di kap 2

Familieaktivitet:

De vise menn lette etter Jesusbarnet. I letingen fikk de hjelp av en stjerne. Gjem en gjenstand i rommet og bruk en lyd som hjelp i letingen. For eksempel ring i ei bjelle når barna nærmer seg gjenstanden. La den øke i intesitet etter hvor nærme barna er.

5-7. klasse | T&T

Tema: Evangeliene (2.4 i hjemmeboka «Spor av nåde»)
Ukens bibelvers: Romerne 1,16

Oppsummering: Vi har snakket om at fire forskjellige menn skrev ned hva som skjedde da Jesus levde her på jorden. Dette er en gave til oss, for når vi setter alle bitene av informasjon sammen, kan vi forstå bedre hvordan ting virkelig var.

  • Les disse versene, og se om du kan si en setning om hva som viktig for hver av forfatterne:
  • Matteus 5,17
  • Markus 10,25
  • Lukas 19,10
  • Johannes 20,31

Etter søndag 14. april


1-3 år | Spirene
Tema: Skapelsen.

Vi ser videoer med illustrerte sanger om dette temaet. Sangene og videoene er hentet fra materiellet «Gud har gjort det – tenk på det» av Toril Karstad.

Gud har skapt oss, naturen og dyrene helt fantastisk!

Husker du hva du så på filmene nå på søndagsskolen på søndag?

Oppsummer: Bibelen er Guds ord, og det som står der er sant! Gud har skapt meg, og alle dere.

4-5 år | Cubbies

Tema: Abraham og Sara

Huskevers: Salme 23, 1

Spørsmål for samtale

Oppsummering: Gud holder det han lover, men noen ganger kan det ta litt tid, så vi må vente.

  • Klarer du å telle alle stjerne på himmelen? Er det noen som klarer det?
  • Har du opplevd at noen ikke har holdt det de lovet? Hvordan kjentes det?

1-4 klasse | Sparks

Tema: Gode nyheter

Huskevers: Johannes 3,16

Se igjennom Sparksboka di på Samling 1

Familieaktivitet:

Johannes 3,16 kalles for den lille bibel. Det er fordi det enkle, lille bibelverset forklarer hele Guds frelsesplan. Det er et godt vers å kunne utenatt. Lag et bilde med bibelverset på og heng det opp et synlig sted for daglig påminnelse om Guds store kjærlighet og nåde.

5-7. klasse | T&T

Tema: Visdomsbøkene (2.2 i hjemmeboka «Spor av nåde») Dette blir utsatt til 28.4 (T&T-barna var med Sparks denne søndagen)
Ukens bibelvers: Ordspråkene 3,5

Oppsummering: På søndagsskolen har vi snakket om at Gud bruker de fem visdomsbøkene i Det gamle testamentet for å gi oss gode tips i møte med valgene vi må ta i livet – og til hvordan vi kan leve livet for og sammen med ham.

Hvilke av disse bibelvers-sitatene liker du best – og hvorfor? Hva tenker du at de betyr?

Forkynneren 9,4b: Det er bedre å være en levende hund enn en død løve.

Ordspråkene 25,19: Som en råtten tann, en vaklende fot er det å store på en sviker på nødens dag.

Ordspråkene 25,20: Som å kaste kappen en vinterdag, som å helle eddik på et sår er det å synge for et sorgfullt hjerte.

Ordspråkene 25,28: Lik en ødelagt by med nedrevet mur er den som ikke kan styre sitt sinn.

Ordspråkene 4,23: Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.

Ordspråkene 18,24: Det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn er mer trofast enn en bror.

Denne siden kan være en ressurs til deg som ikke har barn hjemme også. Her ser du hva vi snakker om på søndagsskolen. Kanskje du vil veksle noen ord med barna under kirkekaffen?