Søndagsskolen

Søndagsskolen

Her finner du noen setninger fra søndagens søndagsskole, til utgangspunkt for samtale rundt matbordet hjemme. Mangler du årets bok til barnet ditt? Kontakt Bente.


Etter søndag 3. desember

Etter søndag 10. desember

Denne siden kan være en ressurs til deg som ikke har barn hjemme også. Her ser du hva vi snakker om på søndagsskolen. Kanskje du vil veksle noen ord med barna under kirkekaffen?