Kalender

Kalender

Lunsj & bønn

Velkommen til matpakkelunsj i Kirkestua med staben fra 12:00, hvor vi fortsetter med bønn og lovsang sammen fra 12:30-13.

Between for 5-7. klasse

Du som går i 5., 6. og 7. klasse er velkommen på B -tween. Gå inn «bakdøra» og møt oss nede i kirkekjelleren kl 17.30. Vi mingler, leker og kjøper oss noe godt i vår «Mini Café Uno» før vi avslutter med en fellessamling med pep-talk. Ta gjerne med en klassekamerat. Vi sees!

 Freak for ungdom

Freak er Hamar Frikirkes ungdomskvelder; for alle i ungdomsskole- og videregående alder. Kvelden består av et møte med gøy, lek, lovsang og forkynnelse. Resten av kvelden består av café, sosialt og morro.
Kirkesalen

Gudstjeneste med livestream

Velkommen til gudstjeneste! Det er bare å møte opp, og det er ingen påmelding eller registrering i døren, ei heller avstand i salen. Alle er velkommen til gudstjeneste. Samlingen blir ledet av en møteleder, og består av bønn, informasjon, lovsang (salmer og sanger til Gud, ledet av et lovsangsband) og tale/undervisning basert i Bibelen. I etterkant av gudstjenesten inviteres alle til sosial kirkekaffe med is. Merk: Det er ikke egen samling for barna denne søndagen. Er du syk eller har…

Bønn & lovsang | Fokus på familier

Velkommen til Bønn & lovsang, vårt faste bønnemøte på tirsdager i Hamar Frikirke. Den siste tirsdagen i måneden har vi et spesielt fokus på familier, hvor barn- og familiearbeider Helene Timmer leder møtet. Bønnemøte innledes med lesing fra Guds ord, lovsang, for så å bestå av fri bønn. Alle er velkommen.

Menighetsmøte

Velkommen til menighetsmøte. Fokus blir på budsjett 2022 og veien vår videre med menighetsstruktur og menighetsplanting. Innkalling kommer.

Torsdagskaffe

Lavterskel tilbud for alle med servering av kaffe og vafler. Spill og aviser tilgjengelig.

Gudstjeneste med livestream

Velkommen til gudstjeneste! Det er bare å møte opp, og det er ingen påmelding eller registrering i døren, ei heller avstand i salen. Alle er velkommen til gudstjeneste. Samlingen blir ledet av en møteleder, og består av bønn, informasjon, lovsang (salmer og sanger til Gud, ledet av et lovsangsband) og tale/undervisning basert i Bibelen. I etterkant av gudstjenesten inviteres alle til sosial kirkekaffe med is. Barna: Det er søndagsskole med grupper til barn i ulike aldre. Se egen kalender-event for…
Helene Timmer leder gudstjeneste for søndagsskolen.

Søndagsskole | Awana grupper

Velkommen til Awana søndagsskole: eget opplegg tilpasset for ulike aldersgrupper, bestående av lek, relevant undervisning og smågrupper. Alle er velkommen, om du er kirkevant eller ikke. Merk: Alle barna blir med på gudstjenesten de første 20 minuttene, før vi går til aldersgruppene. Gruppene 0-3 år: Spirene møtes i kirkekjelleren 4-5 år: Cubbies møter i rommet innerst i kirkekjelleren 1-4. klasse: Sparks møter i Kirkestua 5-7. klasse: T&T møter i Teamhuset Velkommen og ta gjerne med deg en venn!

Kveldsbønn med nattverd

Å be bønner fra Bibelen er tidløst og slitesterkt. Vi møtes en halvtime annenhver mandag hvor vi ber bønner hovedsakelig hentet fra Salmenes bok i Bibelen med veksellesing eller vekselsang. Dette er en tradisjon som går helt tilbake til Jesus og disiplene. Velkommen til en liten pust i bakken midt i hverdagen, hvor vi avslutter samlingen med å motta nattverd. Hilsen initiativtakere Nils-Helge Karstad, Frode Stensrud og Anders Eek.

Felleskirkelig bønn- og lovsang

Velkommen til felleskirkelig bønn- og lovsang hos oss i Hamar Frikirke. Kristne i byen samles til bønn og lovsang. Fokus på bønn for byen, Innlandet og Norge

StudentMiddag

Billig middag for Hamarfolk i studentalder i kirkestua (kontorbygget ved siden av Hamar Frikirke) Målet er å skape en møteplass hvor alle er velkommen, der studenter og unge voksne i Hamar kan få en billig og sunn middag, jevnlig.Studentmiddag drives av Støperiet i Hamar FrikirkeSted: Kirkestua (kontorbygget ved siden av Hamar Frikirke)Tid: 17-18 på onsdag i OddetallsukerPris: Varierer, men maks 45,-Du er veldig velkommen! Ta gjerne med flere.
  • 1
  • 2