Kalender | Månedsvisning

Kalender | Månedsvisning

Trykk her for å komme tilbake til kommende arrangementer.

Arrangementer

Gudstjeneste m/søndagsskole & livestream

Velkommen til gudstjeneste! Pastor Eirik Austeng taler ut i fra søndagens tekst. Barna blir med den første halvtimen av gudstjenesten, inkludert nattverd. Det blir så Awana søndagsskole: eget opplegg tilpasset for ulike aldersgrupper, bestående av lek, relevant undervisning og smågrupper. Alle er velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe. Samlingen blir ledet av en møteleder, og består av bønn, informasjon, lovsang (salmer og sanger til Gud, ledet av et lovsangsband) og tale/undervisning basert i Bibelen. English translation available.

Kveldsbønn med nattverd

Å be bønner fra Bibelen er tidløst og slitesterkt. Vi møtes en halvtime hvor vi ber bønner hovedsakelig hentet fra Salmenes bok i Bibelen med veksellesing eller vekselsang. Dette er en tradisjon som går helt tilbake til Jesus og disiplene. Velkommen til en liten pust i bakken midt i hverdagen, hvor vi avslutter samlingen med å motta nattverd. Hilsen initiativtakere Nils-Helge Karstad og Anders Eek.
Lilla Tramm

Bønn & lovsang | Fokus på familier

Velkommen til Bønn & lovsang, vårt faste bønnemøte på tirsdager i Hamar Frikirke. Den siste tirsdagen i måneden har vi et spesielt fokus på familier, hvor barn- og familiearbeider Lilla Tramm leder møtet. Bønnemøte innledes med lesing fra Guds ord, lovsang, for så å bestå av fri bønn. Alle er velkommen.
Studentmiddag på onsdager

Studentmiddag | Påmelding

Gratis middag for Hamarfolk i studentalder i Kirkestua (kontorbygget ved siden av Hamar Frikirke). Målet er å skape en møteplass hvor alle er velkommen, der studenter og unge voksne i Hamar kan få en gratis og sunn middag, jevnlig. Middagen drives av Støperiet i Hamar Frikirke. Du er veldig velkommen! Ta gjerne med flere.

Lunsj & bønn

Velkommen til matpakkelunsj i Kirkestua med staben fra 12:00, hvor vi fortsetter med bønn og lovsang sammen fra 12:30-13.

Gudstjeneste m/livestream u/søndagsskole

Velkommen til gudstjeneste! Sigrid Eek fra ungdomslederteamet taler. Det blir også utsendelse av ungdommer som reiser videre til nye byer. Det blir dessverre ingen søndagsskole grunnet sommerferie. Alle er velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe. Samlingen blir ledet av en møteleder, og består av bønn, informasjon, lovsang (salmer og sanger til Gud, ledet av et lovsangsband) og tale/undervisning basert i Bibelen. English translation available.
Kirkekaffe ute

Gjenbruksmarked på Frikirketunet

Rydd i kjeller og loft, og ta med ting du vil selge til kirka 18. juni! Vi setter opp salgsbord etter gudstjenesten, i tillegg til at vi serverer gratis «stormiddag» til alle som vil. Alle salgsinntektene går til Hamar Frikirke. På denne måten bidrar du både med gaver til kirka og miljøet.

Gudstjeneste m/livestream u/søndagsskole

Velkommen til siste ordinære gudstjeneste før sommeren! Pastor Eirik Austeng taler ut i fra søndagens tekst. Det blir dessverre ingen søndagsskole grunnet sommerferie. Alle er velkommen til gudstjeneste og kirkekaffe. Samlingen blir ledet av en møteleder, og består av bønn, informasjon, lovsang (salmer og sanger til Gud, ledet av et lovsangsband) og tale/undervisning basert i Bibelen. English translation available.
Kirkekaffe ute

Sommersamling i kirkestua

Velkomment til sommersamling i kirkestua. Enkel samling med kort andakt, samtaler rundt bord og lovsang. Kollekt til Hamar Frikirke. Servering av kaffe og is.