Taler av Joakim Magnus

Er Daniels bønn vår bønn?

Joakim Magnus, daglig leder i Skaperkraft, taler fra søndagens tekst fra Det gamle testamentet; Daniels bønn i Daniel 9:17-19. Joakim ser på hvordan Daniels holdning, fokus og håp kan utfordre oss i vårt felleskap, våre liv og våre bønner.
Joakim Magnus

Et Hellig Alminnelig Arbeid | Bærekraftig liv

Arbeid er en gave fra Gud som vi kan ta imot, slik hviledagen er en gave. Joakim Magnus, leder for tankesmien Skapekraft, svarer i denne talen på tre spørsmål: Hvorfor arbeide? Hvordan arbeide? Hva er et guddommelig arbeid? Talen er en del av taleserien «Bærekraftig liv 2.0», med fokus på hviledag, arbeid og kall.
Joakim Magnus

Beskjæring & frukt som varer

Joakim Magnus, leder for tankesmien Skaperkraft, underviser om beskjæring basert i Johannes evangelium kapittel 15. Gud beskjærer oss med et ønske og intensjon om at vi skal vokse. Frukt handler om å bli mer lik Gud.