Gudstjenesten

Talene på gudstjenesten

Sandra Iversen taler

Å møte Den hellige ånd som den han er

Sandra Iversen underviser om Den hellige ånd på 1. Pinsedag. Den hellige ånd kan ikke settes i boks. Sandra viser oss gjennom både gjennom Bibelen og gjennom erfaring med ulike kirkesamfunn hvordan Den hellige ånd ønsker å møtes oss. Men vi trenger å se han som en person, ikke en upersonlig kraft. Talen har utgangspunkt i søndagens tekst i Johannes 20,19-23.

Å leve Guds rike | Guds rike, del 4

Som kirke er vi det nye tempelet, kalt til å være en kongelige prester for Gud. Pastor Eirik Austeng taler om at det å være kongelige prester kan forstås gjennom å 1. Være med Jesus, 2. Bli lik Jesus, 3. Gjøre det Jesus gjorde. Talen er siste del av en fire-søndagers serie om Guds rike.
Eirik Austeng

Korset & oppstandelsen | Guds rike, del 3

Tiden er inne. Gud rike er nær. Pastor Eirik Austeng underviser Guds rike og Bibelens lange linjer i møte med synd og gjenopprettelse. Fokuset for del 3 av 4 er korset og oppstandelsen; og konsekvensene det har for livene våre. Hvordan kan vi leve som at dette er sant?
Eirik Austeng

Syndefallet | Guds rike, del 2

Pastor Eirik Austeng underviser om Syndefallet i del 2 av 4 i taleserien om Guds rike. Teksten er 1 Mosebok 3, om når synden kom inn i verden og ødela forholdet mellom Gud og mennesket i hagen. Eirik snakker om hva synd er, og hvordan synd fungerer i livene våre i dag. Hvordan møter Guds rike denne virkeligheten?
Pastor Eirik Austeng underviser

Tiden er inne! | Guds rike, del 1

Pastor Eirik Austeng starter en fire søndagers miniserie om Guds rike. Jesus sin programerklæring i Markus 1,15 starter med «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær». Eirik trekker tråden fra skapelsen og menneskets oppdrag og relasjon i hagen med Gud, og frem til Bibelen avslutter med Guds by i Åpenbaringens siste kapitler.
Joakim Magnus

Beskjæring & frukt som varer

Joakim Magnus, leder for tankesmien Skaperkraft, underviser om beskjæring basert i Johannes evangelium kapittel 15. Gud beskjærer oss med et ønske og intensjon om at vi skal vokse. Frukt handler om å bli mer lik Gud.
Anders taler på freak.

Lengsel etter Gud

Pastor Anders Myklebust snakker om lengselen etter mer av Gud, og hvordan vi møter dette på ulike måter. Talen tar utgangspunkt i søndagens tekst: Johannes 21,1-14.
Eirik Austeng

Tenk hvis det er sant! | 1 Påskedag

Kvinnene oppsøker graven fordi det er stedet for Jesus lå. Når graven er tom, er ikke lenger graven relevant, døden er ikke relevant; så hvorfor leter de etter den levende blant de døde. Pastor Eirik Austeng taler på 1. påskedag i Hamar Frikirke.
Pål Brenne

Forfølgelse og forførelse | Åpne Dører

Pål Brenne fra Åpne Dører taler, en organisasjon som setter søkelys på forfulgte kristne i verden i dag. På underviser basert i Matteus 5,10 om «Salige er de som blir forfulgt». Undervisningen går på hva forfølgelse ser ut som i verden i dag, og også hvordan forførelse ser ut i den vestlige verden i dag.
Anders Myklebust taler om enhet

Kampen mellom det gode og det onde

Det er en åndelig virkelighet vi lever i. Guds lys er mye sterkere enn mørket. Viktigheten av å leve i lyset og ikke la mørket få plass i livene våre. Det beste forsvar mot det onde er å holde seg nær til Gud. Pastor Anders Myklebust taler fra søndagens tekst i Lukas 11:14-28.
Jon-Arne Frøyland

Tro tross alt | Fastetiden

Jesus møter en kanaaneisk kvinne som trosser utenforskap og avvisning for å få Jesu respons. Jesus er kostbar. Hva kan dette lære oss om tro og å takle avvisning, og hva er det Jesus har i tankene? Tidligere pastor Jon-Arne Frøyland underviser utifra søndagens prekentekst i Matteus 15:21-28.