Lydighet og tillit

Lydighet og tillit

Pastor Eirik Austeng taler ut fra leseteksten i søndagens tekstrekker, fra 1 Kongebok 17. Historien om enken i Sarepta gir oss et forbilde på lydighet og tililt fra en fattig kvinne utenfor Israel, som kontrast til manglende lydighet og tillit hos kongene i Israel.