Gudstjenesten (Side 2)

Talene på gudstjenesten

Anders taler på freak.

Lengsel etter Gud

Pastor Anders Myklebust snakker om lengselen etter mer av Gud, og hvordan vi møter dette på ulike måter. Talen tar utgangspunkt i søndagens tekst: Johannes 21,1-14.
Eirik Austeng

Tenk hvis det er sant! | 1 Påskedag

Kvinnene oppsøker graven fordi det er stedet for Jesus lå. Når graven er tom, er ikke lenger graven relevant, døden er ikke relevant; så hvorfor leter de etter den levende blant de døde. Pastor Eirik Austeng taler på 1. påskedag i Hamar Frikirke.
Pål Brenne

Forfølgelse og forførelse | Åpne Dører

Pål Brenne fra Åpne Dører taler, en organisasjon som setter søkelys på forfulgte kristne i verden i dag. På underviser basert i Matteus 5,10 om «Salige er de som blir forfulgt». Undervisningen går på hva forfølgelse ser ut som i verden i dag, og også hvordan forførelse ser ut i den vestlige verden i dag.
Anders Myklebust taler om enhet

Kampen mellom det gode og det onde

Det er en åndelig virkelighet vi lever i. Guds lys er mye sterkere enn mørket. Viktigheten av å leve i lyset og ikke la mørket få plass i livene våre. Det beste forsvar mot det onde er å holde seg nær til Gud. Pastor Anders Myklebust taler fra søndagens tekst i Lukas 11:14-28.
Jon-Arne Frøyland

Tro tross alt | Fastetiden

Jesus møter en kanaaneisk kvinne som trosser utenforskap og avvisning for å få Jesu respons. Jesus er kostbar. Hva kan dette lære oss om tro og å takle avvisning, og hva er det Jesus har i tankene? Tidligere pastor Jon-Arne Frøyland underviser utifra søndagens prekentekst i Matteus 15:21-28.
Eirik Austeng

Identitet og trygghet | Fastetiden

Jesus ble fristet av djevelen etter 40 dager i faste. Hovedfristelsen er at djevelen utfordrer Jesu identitet og trygghet i at han er Guds sønn, elsket og uendelig verdifull. Hva har dette å si for hvordan vi fristes i dag? Pastor Eirik Austeng underviser basert i prekenteksten fra Matteus 4,1-11.Vis mindre
Anders Myklebust

Bryllupet i Kana | Åpenbaringstiden

Pastor Anders Myklebust taler om Johannes 2,1-11: Bryllupet i Kana. Bryllupet i Kana er den tredje teksten i åpenbaringstiden, hvor Jesus gjør et tegn på at han er Messias. Bibelen har mange historier der Gud åpenbarte Jesus for menneskene. En dag skal han komme igjen, da skal igjen alle skjønne at han er Konge. Men Gud ønsker å åpenbare seg for oss i dag også. Vi trenger å se Jesus i vår hverdag. Vi kan diskutere teologi og planlegge strategier,…
Eirik Austeng

Vismennenes tegn | Åpenbaringstiden

Eirik Austeng taler ut ifra Matteus 2,1-12. Fokuset er på tre områder: Vismennene som representerer alle nasjoner som kommer til Jesus. At Jesus ble hyllet. At de ga gaver til Jesus, og hvilke gaver har vi som vi kan gi.
Anders Myklebust tale

Jesus, kongen som skulle komme

Jesus, en anderledes konge, som forkynte evangeliet for de fattige. Han kaller oss til å legge ned våre liv for å forkynne hans kongerike. Pastor Anders Myklebust taler utifra søndagens tekst i Matteus 11,2-11.