Å våke og be i en tid som denne

Å våke og be i en tid som denne

Janne Frøyland taler ut i fra søndagens tekst i Lukas 21.27-36 om menneskesønnen som kommer tilbake og om å leve forberedt og klare, våke og be.