Taler fra april 2024

Pastor Eirik Austeng underviser

Lydighet og tillit

Pastor Eirik Austeng taler ut fra leseteksten i søndagens tekstrekker, fra 1 Kongebok 17. Historien om enken i Sarepta gir oss et forbilde på lydighet og tililt fra en fattig kvinne utenfor Israel, som kontrast til manglende lydighet og tillit hos kongene i Israel.
Siv Maren Austeng taler

Vår tids- og kulturs avguder 

Siv Maren Austeng forteller deler av sin troshistorie der hun beveget seg fra å kjenne til Jesus, til å kjenne Jesus. Gjennom sin historie løfter hun frem noen av vår moderne tids avguder. Fra søndagens lesetekst i tekstrekka kunne vi lese profeten Jesaja 43,16-21 om at Gud stadig gjør nye ting, og at det også skjer i vår tid.