Husgrupper

Husgrupper

Vi tror ikke at en verken kan eller bør være kristen alene. Hos oss har vi mange åpne samlinger gjennom uka, men vi anbefaler sterkt å ha et mindre fast fellesskap hvor en kommer tett på livet til hverandre.

Vi som tror på Jesus beskrives som søsken i Bibelen, og vi trenger fellesskap. Denne nære opplevelsen av å kjenne hverandre, be for hverandre, lese Bibelen sammen, stille spørsmål, dele tro sammen og ære Gud sammen. Det er det husgruppene våre er til for.

Hvordan fungerer en husgruppe?

Husgruppene våre består av ulike både geografiske og demografiske sammensetninger av mennesker, fra små grupper på tre stk til større grupper på ti. Noen er pargrupper, noen er miksede, mens andre er gutte- og jentegrupper. Gruppene møtes primært i hjemmene, men kirkens lokaler kan også brukes til å samles.

Opplegget i gruppene varierer noe, tilpasset den enkelte gruppe. Ofte inneholder en gruppekveld å spise sammen, felles lovsang, samtale om en bibeltekst, preken eller en bok og felles bønn. Gruppene møtes ukentlig eller annenhver uke.

Hvordan bli med i husgruppe?

Det er et mål at flest mulig i menigheten er med i et mindre fellesskap, og vi ønsker også å finne plass i en husgruppe for dem som er opptatt av de store spørsmålene uten å være menighetsmedlemmer. Eirik B. Fjellestad leder husgruppearbeidet.

    Ressurser til husgrupper