Veiledning

Vi tilbyr taushetsbelagte veiledningssamtaler med mulighet for forbønn.

Hvorfor veiledning?

Å søke råd og hjelp i møte med livets utfordringer, åndelige og menneskelige, kan være avgjørende for oss i forhold til vår livskurs videre. Ingen er ment å være seg selv nok. Allikevel kan dette sitte langt inne for oss. Menigheten ønsker å gjøre denne terskelen så lav som mulig og bidra til en kultur der det er lett å kunne søke råd og hjelp. Vi har en organisert veiledningstjeneste med flere kompetente veiledere tilgjengelig for samtale. Disse har taushetsplikt. Her kan man komme med ulike problemstillinger av personlig karakter og søke råd og støtte. Bønn og Guds ord er integrert i veiledningen.

Hvordan ser en samtale ut?

Vi har et eget samtalerom i Kirkestua ved siden av kirken som normalt vil være stedet man møtes til veiledningssamtale. Man starter med en samtale først for å vurdere videre behov og vi vil normalt tilby inntil tre samtaler, men vi kan vurdere videre behov. Det vil normalt være to veiledere tilstede under samtalen. Noen av våre veiledere er ektepar som har spesiell kompetanse i forhold til samliv og vil prioritere å møte par som søker hjelp. Vi har også kompetanse i forhold til å møte dem som sliter med sin seksuelle identitet.

Ta kontakt

Kontakt Olaf Engsbråthen for spørsmål og henvendelser.