Hvem er vi?

Hvem er vi i Hamar Frikirke? Hamar Frikirke har både en identitet og et oppdrag, en tilhørighet og en bevegelse. Vi har definert vår visjon slik: Vi følger Jesus, deler evangeliet, samler generasjonene og bygger nye fellesskap. Dette skal være noe vi kjenner oss igjen i og strekker oss mot.

Vi følger Jesus

Det starter med et VI. Menigheten er et fellesskap av mennesker som tror på Jesus og er kalt til å være hans etterfølgere. Ingen er kalt til å være kristen alene, men vi skal få være sårbare mennesker sammen. Det var ikke perfekte mennesker Jesus kalte til etterfølgere, men syndere som trenger nåde. Sammen skal vi få leve ærlige liv og vise hvem Jesus er. Etterfølgelse handler ikke om teori, men om liv og holdning.

Deler evangeliet

Evangeliet handler om at Jesus kom for å frelse syndere. Ved hans lidelse og død, har Gud forsonet oss med seg. Av nåde, ved tro er vi frelst. Det er ikke vår fortjeneste, men Guds gave som vi tar imot. Så er det en gave som er ment å deles. Vi er vitner som skal fortelle om det vi har fått, slik at andre kan ta imot den sammen gaven. Vi er utsendinger for Kristus som skal oppmuntre andre til å la seg forsone med Gud. Her er vi veldig forskjellige, innadvendte og utadvendte, og kan være vitner på mange forskjellige måter. Det handler ikke bare om å bruke ord, men hele vårt liv og eksempel, og omsorgen for hele mennesket. Allikevel er det viktig at vi våger å bruke ord og fortelle mennesker rundt oss om Jesus, hva han har gjort og hva han betyr for oss.

Samler generasjonene

Vi ønsker å være en kirke for hele livet, i alle livets faser, fra vugge til grav. Å samle generasjonene er en stor ambisjon og kan virke krevende i praksis. Men vi tror at kirken er ment å være som en stor familie som samler på tvers av generasjoner og kulturer. Gudstjenestene er et uttrykk for det. Vi har noe å gi og lære av hverandre. Så er det viktig at vi har forskjellige møtepunkter og fellesskap i de ulike livsfasene, der vi kan møte likesinnede og få input i den fasen av livet vi er i.  Vi har et spesielt ansvar for å legge til rette for neste generasjon, som er morgensdagens ledere i kirken, samtidig som vi ærer dem som har gått foran.

Bygger nye fellesskap

Vi ønsker også å være en multipliserende menighet, der nye fellesskap bygges for at flere mennesker skal møtes. Vi ønsker å være med på bygging av alt fra nye husgrupper og møtepunkter i kirka, til dannelse av nye fellesskap andre steder og planting av nye menigheter. Vi innser vår begrensning i forhold til hvor mange mennesker vi klarer å se og engasjere på ett sted, og ønsker å bidra aktivt til at det dannes nye fellesskap ut fra Hamar Frikirke.

Møt våre ansatte her.