Introkurs i kristen tro

Introkurs i kristen tro

Velkommen til introkurs i kristen tro.

Vi ønsker å skape en arena der vi utforsker de store spørsmålene i livet, og ser på hva bibelen sier om Gud, Jesus og Den hellige ånd.
Sammen skal vi få god undervisning, samtaler i grupper og mulighet til å lære mer om Jesus.

Kurset fokuserer på alderen 18-30 år, men er åpent for alle.

Datoer:
31.10 – Gud som skaper og opprettholder
07.11 – Loven og profetene
14.11 – Korset i sentrum
21.11 – Fellesskap, menighet og husgrupper
05.12 – Bibelen som Guds ord.

Pris: 200 kr.

Samlingen varer fra kl. 1930-2130

Påmelding: send navn, telefon, alder til post@hamarfrikirke.no. Merk eposten med «introkurs»