Lovsang

Lovsang

Våre gudstjenester og samlinger inneholder mye sang og musikk. Lovsangen er en viktig del av vår felles tilbedelse som menighet. Vi ønsker å forene vår tro og tillit til en allmektig Gud og verdsetter sang og stunder i lovsang høyt. Vi er takknemlige til livet, for frelsen og for at vi er Hans barn. Dette ønsker vi skal komme til uttrykk i vår tilbedelse. I gudstjenesten jobber vi alle med å inkludere sannhetene om Gud og beskrivelsene av Hans vesen gjennom korte og enkle lovsangsvers så vel som bunnsolide, tidløse og evigvarende salmer og tradisjonelle sanger.

Ulike lovsangsteam skaper til dels ulike uttrykk hva gjelder stil og innhold. Vi ønsker velkommen en stadig fornyelse i form av nye lovsanger, samtidig som vi holder av plass til de tradisjonelle salmene. Ta kontakt hvis du er interessert i denne tjenesten.

Kontaktperson er Eirik Sperrud, 99464708.