TeknikerCrew

TeknikerCrew

Vi i teknikergruppa har ansvar for å levere lyd og bilde slik at alle i menigheten skal høre og få med seg det som skjer. Vi tenker stadig på nye muligheter og ser etter forbedringer.

Teknikergruppa prøver også å engasjere personer med interesse for lyd, lys og bilde, slik at de får bidra i gudstjenester og andre arrangementer. For å få et innblikk i hva vi driver med i teknikken i Hamar Frikirke, sjekk denne reklamevideoen for et lyskurs i 2017.

Er du interessert eller vil vite mer?
Kontaktperson er Eirik Sperrud, 99464708.