Vertskap

Kirka baseres på og drives av frivillig arbeid. Dette er også en kjerneverdi i det å være en del av kirka. Vi tror at det er sunt for de som regner seg som en del av kirka å være med å bidra til fellesskapet. Dessuten ønsker vi at de som går fast i kirka vår, skal kjenne seg som en del av vertskapet for menigheten. Det er vårt hjem.

Vertskapstjenesten består av å komme tidlig til gudstjenesten; gjøre klar salen for møtet, ønske velkommen i døra, ta inn kollektpengene, arrangere kirkekaffen, og rydde opp etterpå. Man er delt inn i 8 vertskapsgrupper som går i turnus. Denne tjenesten er veldig viktig, da det gjerne er førsteinntrykket folk får av menigheten når de kommer til gudstjeneste. Alle trenger å bli sett. Vi verdsetter den sosiale faktoren og den gode samtalen, derfor har vi kirkekaffe hver søndag, med gratis is og kaffe/te.

Vil du bli med? Send oss en e-post på vertskap@hamarfrikirke.no.