Vertskap

Vertskap

En av de enkleste måtene å involvere seg i og bli kjent med oss her i kirka, er å bli med på vertskapslaget. Da blir du med i et vertskapslag som holder i det praktiske rundt gudstjenesten vår ca annenhver måned.

Kirka baseres på og drives av frivillig arbeid. Dette er også en kjerneverdi i det å være en del av kirka. Vi tror at det er sunt for de som regner seg som en del av kirka å være med å bidra til fellesskapet. Dessuten ønsker vi at de som går fast i kirka vår, skal kjenne seg som en del av vertskapet for menigheten, da det er vårt hjem.

Vertskapstjenesten består av å komme tidlig til gudstjenesten; gjøre klar salen for møtet, ønske velkommen i døra og være det første ansiktet folk møter, arrangere kirkekaffen, og rydde opp etterpå. Vi deler inn vertskapet i grupper som går i turnus, og det er mulig å bytte innbyrdes. Alle trenger å bli sett. Vi verdsetter den sosiale faktoren og den gode samtalen, derfor har vi kirkekaffe hver søndag, med gratis is og kaffe/te.

Vil du bli med? Send oss en e-post på vertskap@hamarfrikirke.no.