Søndagsskolen

Hver søndag under gudstjenesten er det egne søndagsskolesamlinger for barn opp til 13 år. Vi leker sammen, gjør morsomme og rare ting, ber sammen, har konkurranser og lærer om Jesus. Vi bruker bibelhistorier til å bli kjent med Gud. Historiene brukes også som grunnlag for å snakke om hva bibelske personer og hendelser lærer oss om hvordan vi kan leve et godt liv – både som medmennesker og troende.