Bønnemøter

Bønn er pulsen i menigheten, som viser vår avhengighet av Gud og Hans ledelse. Bønn er ikke en religiøs øvelse, men relasjon med vår Far i himmelen som hører selv før vi ber. Vi har flere faste bønnpunkter i menigheten. Tirsdager har vi BønneTimen kl. 18.30-19.30, der vi sammen takker, lovsynger og ber for aktuelle ting. Fredager har vi bønnelunsj kl. 12.00-13.00, der spiser matpakke sammen og ber spesielt for helgens møtepunkter. Det er også bønn i kirkekjelleren på søndager før gudstjenesten kl. 10.30.

Vi har også forbønnstjeneste, der forbedere er tilgjengelig rett etter gudstjenesten for å be for folk.

Vil du vite mer om forbønnstjenesten, eller ønsker å bli med? Ta kontakt med Ragnhildur Engsbråten, 46660437.