Støperiet

Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid og det er kostbart. Men den forvandler. Slik tror vi det er med oss som mennesker også, når vi gir Gud hjerte vårt, og lar han forvandle oss ved sin Hellige ånd – i fellesskap med Gud og hverandre

Støperiet er et fellesskap for studenter og unge voksne. Følg med i kalenderen for våre møtepunkter. Bli kjent, kaffe & snacks, musikk, historier fra liv,  sosialt, kafe med gratis snacks etter støperiet. Du er veldig velkommen på alt vi gjør.

Støperiet er et sted det er lett å ta med kirkefremmede, relasjoner skapes, troshistorier fortelles, Gud æres gjennom lovsang, Guds ord blir undervist tydelig, forståelig og blir personlig bearbeidet så hverdagen forandres. Hensikten er å støpe unge voksne i Jesus bilde.

Husgrupper for unge voksne: Annenhver uke møtes små grupper (4-8 pers). Vi tilbyr guttegrupper – jentegrupper – pargrupper, generasjonsgruppe og aktivitets-/praktiske grupper.

• Snakke om alt mellom himmel og jord
• Snakke om hva Jesus har gjort for osslifegrupper
• Dele om livet og hjelpe hverandre i troen
• Lese bibelen
• Stille spørsmål
• Be sammen og lovsynge

Vi tilbyr også mentoring. Mentoring handler om at du får kontakt med en eldre person som du kan snakke med om alt som er relevant for deg, av tro, hverdag og personlige ting. Mentoren skal fokusere på deg, og vil utfordre deg, lytte til deg og være en støtte.

Kontakt oss på stoperiet(a)hamarfrikirke.no eller i kirka hvis du er interessert. Kontaktperson, Esther, 46500102