Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, søndager kl. 11.00. Her kommer alle generasjonene sammen for å tilbe Gud, høre forkynnelse, motta nattverd og ha fellesskap.

Gudstjenesten varer normalt til kl. 12:30. I forlengelsen av gudstjenesten har vi kirkekaffe, med servering av gratis is og kaffe/te.

Følg oss på facebook og instagram.