Gudstjenesten

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, søndager kl. 11.00. Her kommer alle generasjonene sammen for å tilbe Gud, høre forkynnelse og ha fellesskap.

Vi har nattverd ca. annenhver søndag. Gudstjensten varer normalt til 12.30.

I forlengelsen av gudstjenesten har vi kirkekaffe, med servering av gratis is og kaffe/te.

Følg oss på facebook og instagram.