Å følge Jesus sammen – som storfamilie

Å følge Jesus sammen – som storfamilie

Hvordan skal vi forholde oss til vår kristne storfamilie? Pastor Eirik Austeng taler om kirken som familie, med utgangspunkt i bibelversene i Romerne 12,9-12.