Taler om Forvaltning

Eirik Austeng

Om Ånden i menigheten

Teolog James Dunn skriver at nådegavene beskriver kroppens funksjon. Uten nådegavene i bruk og forvaltning, er kroppen i praksis lammet. Kjærligheten til hverandre og livet i ånden beskriver kroppens karaktertrekk. Hamar Frikirke, la oss sørge for at vi er i funksjon og våre karaktertrekk er at vi elsker hverandre, unge og gamle, nye og rutinerte – med en iver for Gud og hans ånd.

Forvaltning av styrker og talenter

Vi mennesker er skapt i Guds bilde, og skapt med ulike styrker, talenter og gaver. Administrasjonsleder Eirik B. Fjellestad ser på lignelsen om talentene i Matteus 25.14-30, og ser videre på hva slags forvaltningsoppdrag vi har som troende i møte med det som er gitt oss. Vi ser også på noen eksempler på hva forskning beskriver som menneskers styrker og talenter.

Forvaltning av tid

Hva er rett bruk av tiden vår? Vi lever forskjellige liv og prioriteringene kan være forskjellige. Viktigheten av å gi vår tid til Gud, la han lede oss og forme oss.

Forvaltning av penger

En grunnleggende tanke i kristen tro er at vi har fått alt av Gud, som en gave. Vi har blitt gitt et forvalteransvar for det vi har fått av Gud. Dette gjelder også pengene våre. Takknemlighet og raushet er to sentrale utgangspunkt for forvaltning av penger.