Forvaltning av penger

En grunnleggende tanke i kristen tro er at vi har fått alt av Gud, som en gave. Vi har blitt gitt et forvalteransvar for det vi har fått av Gud. Dette gjelder også pengene våre. Takknemlighet og raushet er to sentrale utgangspunkt for forvaltning av penger.