Taler fra januar 2023

Anders Myklebust

Bryllupet i Kana | Åpenbaringstiden

Pastor Anders Myklebust taler om Johannes 2,1-11: Bryllupet i Kana. Bryllupet i Kana er den tredje teksten i åpenbaringstiden, hvor Jesus gjør et tegn på at han er Messias. Bibelen har mange historier der Gud åpenbarte Jesus for menneskene. En dag skal han komme igjen, da skal igjen alle skjønne at han er Konge. Men Gud ønsker å åpenbare seg for oss i dag også. Vi trenger å se Jesus i vår hverdag. Vi kan diskutere teologi og planlegge strategier,…
Eirik Austeng

Vismennenes tegn | Åpenbaringstiden

Eirik Austeng taler ut ifra Matteus 2,1-12. Fokuset er på tre områder: Vismennene som representerer alle nasjoner som kommer til Jesus. At Jesus ble hyllet. At de ga gaver til Jesus, og hvilke gaver har vi som vi kan gi.