Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? | Åpenbaringstiden

Hva vil du at jeg skal gjøre for deg? | Åpenbaringstiden

Jesus som møter den blinde ved Jeriko. Han spør: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Hva ville du svart om Han stiller det samme spørsmålet til deg? Janne Frøyland underviser basert i søndagens tekst: Lukas 18,35-43.