Jesus Kristus åpenbares som Guds sønn | Åpenbarinstiden

Jesus Kristus åpenbares som Guds sønn | Åpenbarinstiden

Jesus åpenbares som Guds sønn. Gud Far og døperen Johannes vitner om Jesus og hans oppdrag. Jesus blir døpt og innvies til sin frelsesgjerning. Bønneleder Olaf Engsbråthen forkynner fra Matteus 3,13–17.