Ordet som nådemiddel

«Ordet som nådemiddel» fra Hamar Frikirke av David Aanje. Sluppet: 2022. Sjanger: Tale.