Taler fra april 2023

Pastor Eirik Austeng underviser

Tiden er inne! | Guds rike, del 1

Pastor Eirik Austeng starter en fire søndagers miniserie om Guds rike. Jesus sin programerklæring i Markus 1,15 starter med «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær». Eirik trekker tråden fra skapelsen og menneskets oppdrag og relasjon i hagen med Gud, og frem til Bibelen avslutter med Guds by i Åpenbaringens siste kapitler.
Joakim Magnus

Beskjæring & frukt som varer

Joakim Magnus, leder for tankesmien Skaperkraft, underviser om beskjæring basert i Johannes evangelium kapittel 15. Gud beskjærer oss med et ønske og intensjon om at vi skal vokse. Frukt handler om å bli mer lik Gud.
Anders taler på freak.

Lengsel etter Gud

Pastor Anders Myklebust snakker om lengselen etter mer av Gud, og hvordan vi møter dette på ulike måter. Talen tar utgangspunkt i søndagens tekst: Johannes 21,1-14.
Eirik Austeng

Tenk hvis det er sant! | 1 Påskedag

Kvinnene oppsøker graven fordi det er stedet for Jesus lå. Når graven er tom, er ikke lenger graven relevant, døden er ikke relevant; så hvorfor leter de etter den levende blant de døde. Pastor Eirik Austeng taler på 1. påskedag i Hamar Frikirke.