Tiden er inne! | Guds rike, del 1

Tiden er inne! | Guds rike, del 1

Pastor Eirik Austeng starter en fire søndagers miniserie om Guds rike. Jesus sin programerklæring i Markus 1,15 starter med «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær». Eirik trekker tråden fra skapelsen og menneskets oppdrag og relasjon i hagen med Gud, og frem til Bibelen avslutter med Guds by i Åpenbaringens siste kapitler.