Taler fra februar 2023

Eirik Austeng

Ta i mot ordet | Såmannssøndag

Lignelsen om såmannen i Lukas 8,4–15 forteller at hvordan vi hører og tar imot Guds ord, er avgjørende for om ordet kan bli til frukt i våre liv og i Guds rike. Pastor Eirik Austeng underviser.