Taler fra oktober 2022

Lilla Tramm

Tillit, glede og håp | Bærekraftig ettefølgelse

Vår barne- og familiearbeider Lilla Tramm viser oss hvordan håp og glede er sentralt i våre liv i etterfølgelse av Jesus. Lilla deler fra ulike tekster gjennom Bibelens store historie, og utfordrer på måten vi møter sannhet og utfordringer fra Gud.

Det er Gud som bærer | Bærekraftig etterfølgelse

Lars Jørgensen underviser i taleserien vår om «Bærekraftig etterfølgelse». En kjernetekst er Johannes 10.27 om at Gud ønsker å tale til oss og lede oss. Lars snakker om forskjellen på loviskhet og lydighet, og hvordan han ønsker å bære oss i etterfølgelsen av ham.
Berit Svensen

Livsfaser | Bærekraftig etterfølgelse

Vår eldste Berit Svensen fortsetter vår taleserie og Bærekraftig etterfølgelse, med fokus på å være tilstede i den livsfasen du er i. Men å ikke miste drømmene sine. Bibelens Salme 23 er en nøkkeltekst.