Taler fra juli 2020

Det udelte hjerte

Matt 6. 19-24. Jesus advarer mot grådighet og sier at der skatten vår er vil også hjerte vårt være. Hvordan står det egentlig til med hjertet vårt?