Taler om tid

Forvaltning av tid

Hva er rett bruk av tiden vår? Vi lever forskjellige liv og prioriteringene kan være forskjellige. Viktigheten av å gi vår tid til Gud, la han lede oss og forme oss.