Tankens kraft

Tankens kraft

Janne Frøyland taler.

Tankelivet preger våre liv og handlinger. Undersøkelser viser at vi i snitt tenker 60 000 tanker i døgnet, og de fleste handler om bekymringer. Har Bibelen noe å si oss om dette?

Til samtale:

Hvilke tanker har du latt få for stor plass i ditt liv? 

Hvordan reagerer du når du står foran en stor utfordring i livet?

Hvilke vaner har du i forhold til bibellesning og hvordan fordøyer du det du leser?