Tvileren som Jesus elsket

Tvileren som Jesus elsket

Thomas var ikke tilstede da Jesus møtte de andre disiplene etter sin oppstandelse, og uttrykte sterk tvil til om dette kunne være sant. Så møter Jesus Thomas…

Spørsmål:

1) Har du en inviterende eller avvisende holdning til tvil og folk som tviler?

2) Tomas ble sett, bekreftet og utfordret av Jesus, og livet hans ble forandret. Opplever du deg sett, bekreftet og utfordret av Jesus?

3) Hvordan forholder du deg til din egen tvil? Hva gjør du med den?