Guds mysterium

Guds mysterium

Jesu død og oppstandelse kom som et sjokk på disiplene, men Gud hadde en hemmelig plan.

Til samtale:

Hva tenker du om Paulus sterke uttalelse i 1. Kor. 15. 14-19?

Les Salme 110 og Jesaja 53. 1-5 og sammenligne de to profetiene. Hvorfor tror du jødene la mer vekt på den ene framfor den andre?

På hvilken måte kan annerledeskongen Jesus være et eksempel for våre liv?