Støperiet: Vokser du?

Støperiet: Vokser du?

«Vi er Guds verk, skapt til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem». Hva slags tåkeprat er nå det? Gud elsker oss som vi er, men bare han kjenner potensialet i alle oss. Eirik Fjellestad snakker om hvordan det ser ut med en livsstil hvor Gud får frem det beste i oss. Guds veier til dyp, indre glede.

TIL HUSGRUPPER Les Efeserne 2:4-10. Hva er Guds jobb? Hva er vår jobb? Les Galaterne 5:16-26. Hvilke av fruktene ser du at vokser i livet ditt? Hvilke vil du ha mer av? Se på oversikten over de 12 veiene til glede (vedlegg). Be sammen og velg ut en hver som du ønsker inn i livet ditt. Konkretiser hvordan det ser ut.

* talen tar utgangspunkt i Richard Fosters bok «Veier til glede».