Seriøst Jesus?

Andreas Karstad taler om Bergprekenens Jesus og kallet til å leve annerledes. Han peker på en høyere standard. Mente han dette seriøst?

Til samtale:

Hva tenker du om den moralske standarden Jesus forkynte i Bergprekenen? Matteus kap. 5-7.

Del erfaringer av det å velge og leve annerledes. Hvilke reaksjoner møter du?

Hvilken del av Bergprekenen utfordrer deg mest?