Støperiet: Hva er hjertet?

Støperiet: Hva er hjertet?

Sandra Iversen taler om hva hjertet er, hva hjertet kan fortelle oss og hvorfor vi må lytte til hjerte.

Spørsmål:

  • Hva er tilstanden til hjertet ditt i dag? Kjennes det ut som et steinhjerte, eller er det våkent og levende?
  • Hvordan forholder du deg til dine egne følelser? Tar du de på alvor, eller ignorerer du dem?
  • Kjenner du igjen beskrivelsen av et «indre barn»? Hvis du prøver å lytte til denne delen av deg sine ønsker ovenfor Gud, hva forteller det deg?